skip to Main Content

Protocol verantwoord winkelen

Preambule Deze afspraken gelden voor alle detailhandelsactiviteiten Uitgangspunt is dat het helder en hanteerbeer is voor alle winkeliers, medewerkers en klanten Voor specifieke maatregelen wordt verwezen naar de branchegewijze voorlichting Ondernemers en klanten houden zich aan de RIVM-richtlijnen Brancheorganisaties, winkels…

Lees meer
Back To Top